LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bod 82., vo vete „Slovenská republika zabezpečuje finančné zdroje, ktoré zvyšuje v súlade s objektívnymi potrebami obrany štátu na báze širokej politickej dohody s ambíciou dosiahnuť úroveň obranných výdavkov 1,6 % HDP do roku 2020, pričom za primeranú úroveň obranných výdavkov považuje 2 % HDP, ku ktorej smeruje v dlhodobom horizonte. “ navrhujeme nahradiť slová „ku ktorej smeruje v dlhodobom horizonte“ slovami  „v súlade s jej záväzkami.“
Odôvodnenie: Lepšie popisuje ambíciu, ktorú sa SR snaží dosiahnuť a priamo sa odvoláva na záväzky, ktoré SR deklarovala na ostatných summitoch NATO. Aj návrh Dlhodobého plánu rozvoja OSSR s výhľadom do roku 2030 pracuje výslovne s ambíciou dosiahnuť úroveň výdavkov na obranu 2 % HDP do roku 2024.