LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bod 71., vo vete „Informovanie obyvateľstva o problematike obrany štátu vrátane významu členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ sa zabezpečí ako súčasť strategickej komunikácie Slovenskej republiky vrátane verejných podujatí s tematikou obrany štátu, na ktorých sa podieľajú ozbrojené sily. Takéto informovanie prispeje aj k formovaniu pozitívneho vzťahu obyvateľstva k obrane štátu a k jeho odolnosti voči škodlivej strategickej propagande subjektov z vonkajšieho aj vnútorného prostredia Slovenskej republiky“, navrhujeme doplniť miesto „ozbrojených síl“ (...na ktorých sa podieľajú...) – ...“na ktorých sa okrem Ozbrojených síl SR, podieľajú aj predstavitelia rezortu obrany SR“. Odôvodnenie: Na strategickej komunikácii by sa mali odkrem uniformovaných príslušníkov rezortu ministerstva obrany podieľať aj civilní zamestnanci a vedúci predstavitelia rezortu.