LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v bode 56 navrhujeme lepšie vyjadriť, aký je vzťah medzi úlohami (ambíciou) popísanou v bode 55. a úlohami uvedenými v bode 56. Nie je jasné, prečo sa zo všetkých úloh, ktoré budú OS SR plniť pri napĺňaní ambície, uvádzajú len niektoré.