LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bod 55. v písm. c) navrhujeme spresniť rozsah, v ktorom SR bude napĺňať definovanú ambíciu prispievať k mieru, bezpečnosti a stabilite vo svete. Odôvodnenie: Definovanie „v rozsahu deklarovaných kapacít a spôsobilostí“ považujeme za nejasné, pretože takto definovaná ambícia sa bude meniť s každým rozhodnutím príslušných ústavných orgánov o zapojení sa do príslušnej aktivity alebo operácie medzinárodnej organizácie. Nedefinuje, aká úroveň takýchto príspevkov je pre SR (na základe porovnania s porovnateľnými krajinami) primeraná.