LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bod 41., formuláciu „Slovenská republika podporí modernizáciu režimu kontroly konvenčných zbraní a opatrení na posilňovanie dôvery a bezpečnosti v Európe s prihliadnutím na rozvoj technológií a ich vojenského využitia a potrebu zefektívnenia verifikačných režimov. Podporí opatrenia OSN na zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov“, doplniť „Slovenská republika podporí modernizáciu režimu kontroly konvenčných zbraní a opatrení na posilňovanie dôvery a bezpečnosti v Európe s prihliadnutím na rozvoj technológií a ich vojenského využitia a potrebu zefektívnenia verifikačných režimov. Podporí efektívne a zmysluplné opatrenia opatrenia OSN na zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov v súlade so svojimi spojeneckými záväzkami“.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
Odôvodnenie: Text vyjadruje, že SR podporí tie opatrenia, ktoré budú efektívne a zmysluplné a ktoré budú v súlade s jej existujúcimi spojeneckými záväzkami. Aktuálne sa týka najmä otázky zmluvy o zákaze jadrových zbraní.