LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bod 37.,  vetu „Strategická adaptácia obrany štátu sa preväzuje so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie, pričom Slovenská republika prispeje k zvyšovaniu ich akcieschopnosti a posilňovaniu ich strategického partnerstva, komplementárnosti ich nástrojov a činností a harmonizácii iniciatív v oblasti obrany“, 
doplniť na „Strategická adaptácia obrany štátu sa preväzuje so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie, pričom Slovenská republika prispeje zlepšovaním svojej obranyschopnosti k zvyšovaniu ich akcieschopnosti a posilňovaniu ich strategického partnerstva, komplementárnosti ich nástrojov a činností a harmonizácii iniciatív v oblasti obrany“. Odôvodnenie: jasnejšie vyjadrenie vzťahu medzi zlepšovaním obranyschopnosti a zvyšovaním akcieschopnosti NATO a EÚ.