LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bod 23. navrhujeme preformulovať na „Cieľom strategickej adaptácie obrany štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí je zvyšovanie vlastnej obranyschopnosti SR a tým prispievanie k zvyšovaniu kredibility a akcieschopnosti NATO a EÚ v oblasti obrany.“ a spojiť s bodom 22. Odôvodnenie: skrátenie textu a prispôsobenie zmenám v bode 22.