LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- bode 22.  navrhujeme preformulovať nasledovne: „Slovenská republika reaguje v obrannej politike na zväčšovanie rizík v zabezpečovaní obrany štátu vyplývajúcich zo zníženej obranyschopnosti Slovenskej republiky a zhoršeného bezpečnostného prostredia strategickou adaptáciou obrany štátu založenou na dôslednom napĺňaní primárnej zodpovednosti za vlastnú obranu, ktorú uskutočňuje v systéme kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie“
Odôvodnenie: Navrhovaný text vyjadruje, že úsilie, ktoré SR vloží do zvyšovania vlastnej obranyschopnosti rovnako posilní aj kolektívnu obranu Severoatlantickej aliancie. Pôvodné znenie bodu 22. rozdeľuje adaptáciu obrany SR na pilier vlastnej obrany a pilier kolektívnej obrany a vyvoláva otázky, na ktorý z pilierov sa chce SR sústrediť. Navrhované znenie podporuje vyjadrenie nedeliteľnosti bezpečnosti spojencov.  Túto pripomienku považujeme za zásadnú.