LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v bode 15. navrhujeme formuláciu „koncentrácia rozsiahleho a moderného konvenčného vojenského potenciálu v blízkosti východných hraníc členských štátov NATO alebo EÚ“ spresniť v zmysle konkretizácie aktérov nestability a napätia. Odôvodnenie: NATO/EÚ len reagujú, transparentne v duchu existujúcich zmlúv a aj to nie na tej istej kvantitatívnej úrovni ako Rusko. Rusko koncentruje obrovský vojenský potenciál a modernizuje západné vojenské krídla (A2/AD). Aktuálne znenie hovorí, že aj my sme jeden z aktérov/strán, ktorý prispieva k zvyšovaniu hrozby, čo nie je pravda