LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v bode 14. navrhujeme upraviť text o porušovaní medzinárodného práva tak, aby bol v súlade s hodnotením vo finálnej podobe textu Bezpečnostnej stratégie SR. Miesto termínu „nerešpektovanie“ navrhujem použiť termín „porušovanie“.