LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
v 7. odseku, navrhujeme vetu „Preväzovanie strategickej adaptácie obrany štátu so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie umožňuje vyváženejší prístup k zabezpečovaniu potrieb vlastnej obrany a plneniu medzinárodných záväzkov.“ preformulovať na „Preväzovanie strategickej adaptácie obrany štátu so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie vytvára predpoklady na zvyšovanie úrovne zabezpečovenia potrieb vlastnej obrany, plnenie medzinárodných záväzkov a posilňovanie akcieschopnosti a kredibility medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom“. 
Odôvodnenie: „Vyvažovanie“ medzi vlastnou obranou a plnením medzinárodných záväzkov, najmä v kontexte, ktorý je popísaný v 6. odseku Predkladacej správy, implikuje zníženú dôležitosť plnenia medzinárodných záväzkov. Navrhované znenie vychádza z premisy, že posilňovanie vlastných schopností (aj v zmysle čl. 3 Washingtonskej zmluvy) vytvorí aj lepšiu kvalitu na zapájanie sa do operácií.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.