LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K materiálu nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko ide o materiál, ktorý je politicko-strategickým východiskom na vypracúvanie príslušných stratégií, koncepcií, plánov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku obrany štátu.