LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Dubéci, Martin
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Zahrnutie konkrétnych krokov v uznesení vlády či v prílohe dokumentu.
 
Zdôvodnenie: Navrhujeme vytvorenie a prijatie istej formy “akčného plánu” spolu s materiálom. V súčasnej forme nie je zrejmé do akých konkrétnych krokov sa pretavia deklarácie z dokumentu a nie jasné ich naviazanie na konkrétne kroky v budúcnosti.