LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Dubéci, Martin
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zakomponovanie princípu otvorenosti a transparentnosti v čo najväčšej možnej miere do modernizačných projektov. Deklarovať túto ambíciu v dokumente.
 
Zdôvodnenie: Princíp otvorenosti je veľmi dôležitý pre budovanie dôvery verejnosti špeciálne v kontexte nákladov, ktoré sú spojené s dostatočnou modernizáciou OS SR. Prihlásenie sa k týmto hodnotám je štandardnou súčasťou strategických dokumentov krajín NATO.