LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Bez pripomienok !