LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V Časti C II., písm. d) odstavci č. 69. doplniť vetu tak, aby bolo celé jej znenie nasledujúce:
"Slovenská republika zvýši účasť jej obranného priemyslu na zabezpečovaní obrany štátu a na medzinárodnej spolupráci vytvorením systémových predpokladov na širšie využitie jeho kapacít na výrobu a dodávky kvalitných a konkurencieschopných produktov, pretože podpora a rozvoj obranného priemyslu Slovenskej republiky v oblasti výskumu, vývoja a výroby patrí medzi základné bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ktoré je potrebné chrániť."
Zdôvodnenie: Súčasťou komplexného prístupu štátu k bezpečnosti by mala byť systematická podpora obranného priemyslu na Slovensku. Strategickým pilierom ochrany bezpečnostných záujmov Slovenska je existencia a dostupnosť domácich výskumných, vývojových a výrobných kapacít obranného priemyslu, ktoré sú pružne a prednostne použiteľné v prípade ohrozenia bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.