LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
V bode 10. Doložky vybraných vplyvov k predmetnému materiálu sa uvádza, že „vplyvy súvisiace s opatreniami v ňom uvedenými budú riešené implementačnými materiálmi.“. Zároveň, v zmysle bodu 6. Doložky vybraných vplyvov, je však uvedené, že sa nepredpokladá prijatie, či zmena vykonávacích predpisov. 

Odporúčame, aby predkladateľ konkretizoval plánované implementačné materiály a uviedol informáciu, kedy by mali byť prijaté.

Taktiež si dovoľujeme upozorniť, že ak jednotlivé vybrané vplyvy nie sú vyznačené v návrhu predkladanej stratégie, musia byť vyznačené a analyzované v predmetných implementačných materiáloch.

Odôvodnenie: Spresnenie doložky vybraných vplyvov.