LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Doložka vybraných vplyvov k predmetnému materiálu neobsahuje informáciu, aké alternatívne riešenia boli zvažované. 

V tomto zmysle odporúčame dopracovanie bodu 5. Doložky vybraných vplyvov, uvádzajúc popis týchto alternatívnych riešení, vrátane nulového variantu.

Odôvodnenie:
Spresnenie informácií v doložke vybraných vplyvov.