LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K odseku 86 materiálu:
V odseku 86 materiálu odporúčame slová "v roku 2005" nahradiť slovami "23. septembra 2005".

Odôvodnenie: Presnejšie špecifikovanie zrušenej Obrannej stratégie SR z roku 2005.