LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K odseku 64 materiálu:
V odseku 64 materiálu odporúčame prvú vetu "Uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie zabezpečujú príslušné ministerstvá aktuálnymi požiadavkami a prostredníctvom zmlúv s týmito subjektmi." nahradiť vetou "Potrebu uchovania výrobných schopností u subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečuje príslušné ministerstvo prostredníctvom zmlúv s týmito subjektmi.".

Odôvodnenie: Presnejšie špecifikovanie požiadavky na uchovanie výrobných schopností u subjektu hospodárskej mobilizácie.