LP/2017/640 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K odsekom 56, 59, 60 a 74 materiálu:
V rámci odsekov 56 a 74 materiálu odporúčame v úvodnej vete vypustiť dvojbodku a v odsekoch 59 a 60 materiálu odporúčame v úvodnej vete slovo "zabezpečujú"  nahradiť slovom "zabezpečuje".

Odôvodnenie: Gramatická úprava.