LP/2017/621 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/14974/2017-74
Podnet: Úprava systému riadenia rizík Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/621
Dátum začiatku MPK: 21.08.2017
Dátum konca MPK: 12.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 12.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: