LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 06.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (čl. I bod 16 § 17 ods. 3,  body 27 a 28 body 37 a 40), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 18 § 18 ods. 2, body 20, 22 a 29, bod 35 § 34 ods. 2 a 3), pretože ukladá povinnosti.