LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: článku I, bodu 2
Dátum vytvorenia: 05.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi vypustiť interpunkčné znamienko (úvodzovky) a bodku na konci odseku 3 a v odseku 4 formulovať druhú vetu v jednotnom čísle.