LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-133/2017
Podnet: § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/617
Dátum začiatku MPK: 17.08.2017
Dátum konca MPK: 08.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.09.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: