LP/2017/613 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .......... 2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, z
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S07180-OL-2017
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 zo dňa 21. septembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/613
Dátum začiatku MPK: 17.08.2017
Dátum konca MPK: 08.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.09.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: