LP/2017/610 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S05077-OL-2017
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/610
Dátum začiatku MPK: 09.08.2017
Dátum konca MPK: 30.08.2017
Novelizované predpisy: 362/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

224/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

2/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

153/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

579/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

363/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

577/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)