LP/2017/606 Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017/743-9:30AA
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 119 z 8. marca 2017
bodu B. 5 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie
modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/606
Dátum začiatku MPK: 16.08.2017
Dátum konca MPK: 30.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)