LP/2017/572 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankovníctvo a peňažníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/014301/2017 - 621
Podnet: § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/572
Dátum začiatku MPK: 24.07.2017
Dátum konca MPK: 11.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.08.2017
Ukončenie štádia: 23.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.08.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: