LP/2017/569 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2571/2017-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/569
Dátum začiatku MPK: 25.07.2017
Dátum konca MPK: 14.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)