LP/2017/562 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
na str.2, bod D.1 návrh uznesenia vlády SR navrhujeme opraviť "71. zasadnutie Valného zhromaždenia" na "72. zasadnutie Valného zhromaždenia".