LP/2017/562 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že výdavky spojené s účasťou delegácie sú zabezpečené v rozpočtoch dotknutých kapitol na rok 2017 v celkovej výške 155 050 eur.