LP/2017/562 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 045798/2017-OSNO-0096654
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/562
Dátum začiatku MPK: 03.08.2017
Dátum konca MPK: 16.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)