LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. III bod 8 (§125 ods. 4)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zachovať pôvodné znenie. 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme zachovať možnosť vedenia konfrontácie v prípade obetí s vekovou hranicou nad 15 rokov a neupravovať absolútny zákaz z dôvodu zachovania práva na obhajobu. Úplné vylúčenie konfrontácie osôb mladších ako 18 rokov nepovažujeme za nevyhnutné, ani vhodné riešenie. Ide o nesystémovú novelu Trestného poriadku v uvedenom smere, pričom táto opomína situácie, kedy je konfrontácia svedkov mladších ako 18 rokov pre dosiahnutie účelu trestného konania nevyhnutná.