LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I § 12 ods. 3
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 12 ods. 3 odporúčam preskúmať  ( aj po vyhodnotení rozpočtových hľadísk) s poukazom na  § 140 písm. e)Trestného zákona, možnosť zapracovania kategórie/kvalifikačného hľadiska „ osobitného motívu podľa    § 140 písm. e) Trestného zákona.
Odôvodnenie:
Preskúmanie parciálnej  implementácie  čl. 6 Medzinárodného
dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (vyhláška č. 95/1974 Zb.) v prípade násilných trestných činov spáchaných z osobitného motívu uvedeného v  § 140 písm. e) Trestného zákona.