LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I § 4 ods. 7
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam  v § 4 ods. 7 (napriek úprave § 35) alebo v samostatnom odseku zapracovať zásadu v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. za účelom zabezpečenia štandardného poučenia s akceptáciou regionálneho prvku, o zverejnení týchto informácií na príslušnom webovom sídle ústredného orgánu verejnej správy, s cieľom zabezpečenia jednotného poučenia, spĺňajúceho parametre zákona vrátane prvku aktualizácie. Uvedeným spôsobom bude zabezpečená jednotná prax pre všetky orgány verejnej správy tak, ako ich vymedzuje § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.