LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. III bod 16 (§287 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. 

Odôvodnenie: 

Súd nemôže rozhodnúť o náhrade škody, ak tomu bráni zákonná prekážka.