LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. I bod (§12 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť z citovaného ustanovenia časť vety za bodkočiarkou. 

Odôvodnenie: 

Nenachádzame dôvod na vylúčenie možnosti zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského ustanovenia a dôvodová správa toto ustanovenie neobjasňuje.