LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. I bod (§ 10 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Dávame na zváženie, či na koniec citovaného odseku nie je z hľadiska osobnej pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 5 Trestného zákona vhodné doplniť ,,alebo ak k ujme na zdraví došlo mimo územia Slovenskej republiky, ale trestné konanie sa vedie na území Slovenskej republiky.“