LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: k čl. I bod (§ 8 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme na v §8 ods. 3 na koniec vety doplniť ,,a to po predchádzajúcom stanovisku psychológa.“ 

Odôvodnenie: 

Máme za to, že súčasné znenie návrhu zákona je v uvedenom smere stručné, pričom za súčasného znenia nie je celkom zrejmé, ktorý orgán posúdi ,,nevyhnutnosť na účely trestného konania.“