LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 37. K čl. III bod 11
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vymedziť subjekty, ktoré budú posudzovať, respektíve vyhodnocovať, či svedkovi hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode. Podľa aktuálnej právnej úpravy vyhodnocovanie podmienok je v právomoci orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu. Ak je cieľom právnej úpravy rešpektovať výlučne vôľu poškodeného, je potrebné túto skutočnosť v tomto ustanovení zreteľne uviesť.  
 
Zároveň navrhujeme ustanovenie gramaticky upraviť. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.