LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 33. K čl. III bod 5
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v celom znení ponechať aktuálnu právnu úpravu. Duplicita opatrovníka so zachovaním jeho procesných práv a  subjektu poskytujúceho pomoc obetiam bez vymedzenia jeho postavenia v trestnom konaní je nadbytočná a neefektívna. Práva a povinnosti subjektu poskytujúceho pomoc obetiam v trestnom konaní nie sú  zadefinované, a teda nie je jasné, či právny zástupca z radov subjektov poskytujúcich pomoc obetiam má právo byť prítomný pri výsluchu poškodeného maloletého, respektíve či disponuje ďalšími právami poškodeného maloletého. Navyše každý poškodený má právo zvoliť si splnomocnenca na svoje zastupovanie a má právo na sprievod dôverníka. Aktuálna právna úprava dostatočným spôsobom reflektuje práva poškodenej maloletej osoby, ktorej opatrovníkom môže byť aj subjekt poskytujúci pomoc obetiam.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.