LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 25. K čl. I § 22 ods. 1
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme slová „orgány činné v trestnom konaní“ nahradiť slovami „subjekty poskytujúce pomoc obetiam“. Orgány činné v trestnom konaní môžu poučiť obeť o jej práve na finančné odškodnenie, nie však aj o podmienkach jeho poskytnutia. Uloženie takejto povinnosti orgánom činným v trestnom konaní presahuje ich úlohy, ktoré plnia v trestnom konaní. Práca s obeťou je prioritne úlohou subjektov poskytujúcich pomoc obetiam vrátane právnej pomoci. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.