LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 22. K čl. I § 15 ods. 3
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme pred slová „ujmy na zdraví“ vložiť slová „nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku“. Poškodený si v trestnom konaní uplatňuje nárok na náhradu škody, ktorý mu vznikol v dôsledku trestného činu, nie nárok na ujmu na zdraví.