LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 21. K čl. I § 11 ods. 4
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme pred slová „ujmy na zdraví“ vložiť slová „nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku“. Poškodený si v trestnom konaní uplatňuje nárok na náhradu škody, ktorý mu vznikol v dôsledku trestného činu, nie nárok na ujmu na zdraví. Zároveň navrhujeme vypustiť druhú vetu, pretože aj trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania môže byť spôsobená ujma na zdraví.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.