LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 17. K čl. I § 8 ods. 2
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme presne vymedziť, ktoré orgány verejnej moci sú povinné prijímať účinné opatrenia s cieľom zabrániť opakovanej a druhotnej viktimizácii. Navrhované znenie široko prekračuje účel a cieľ sledovaný smernicou. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.