LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 16. K čl. I § 7 ods. 1
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť slová „a právne zastupovanie obete“.  Trestný poriadok dostatočným spôsobom upravuje právne zastupovanie obete v trestnom konaní, a to prostredníctvom splnomocnenca poškodeného alebo opatrovníka. Je nad rámec aktuálnej právnej úpravy, aby subjekty poskytujúce pomoc obetiam zastupovali obeť v trestnom konaní.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.