LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 13. K čl. I § 3 ods. 3
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ak nebude pojem „subjekty, ktoré v rozsahu svojich právomocí alebo činností ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť postavenie alebo situáciu obete“ vymedzený v § 2, navrhujeme tento pojem nahradiť vymenovaním konkrétnych subjektov. Zároveň navrhujeme  slová „k prehlbovaniu ujmy spôsobenej obeti trestným činom alebo“ nahradiť slovami „opakovanej viktimizácii“.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.