LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 9. K čl. I § 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vymedziť pojem „subjekty, ktoré v rozsahu svojich právomocí a činností ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť postavenie alebo situáciu obete“. Vzhľadom na znenie tohto ustanovenia (v rozpore s dôvodovou správou k § 3) pôjde o iné orgány ako orgány verejnej moci, subjekty poskytujúce pomoc obetiam, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, znalcov, tlmočníkov, obhajcov a oznamovacie prostriedky. Vymedzenie tohto pojmu je o to dôležitejšie, že tieto subjekty majú zákonom uložené povinnosti v § 3 ods. 3, 4 a 7.  Nevylučujeme ani vypustenie tohto pojmu a jeho adekvátne nahradenie v § 3 ods. 3, 4 a 7 vymenovaním konkrétnych subjektov, ktorým sa ukladajú povinnosti. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.