LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k § 11 ods. 4
Dátum vytvorenia: 02.08.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
35. K § 11 ods. 4 – Nepovažujeme za správne používať pojem „uplatnenie si ujmy na zdraví“. Prekladateľ mal zrejme na mysli uplatnenie nároku na náhradu škody. Zrejme predkladateľ chce uplatnenie nároku na náhradu škody zúžiť len na škodu vzniknutú ujmou na zdraví. V takom prípade je to potrebné výslovne uviesť s uvedením právneho inštitútu uplatnenia nároku na náhradu škody, pričom na vylúčenie ostatných nárokov je možné ďalej k tomuto inštitútu pripojiť slová „spôsobenej ujmou na zdraví“.